L?custe n Eter – Workshop de design parametric ?i fabrica?ie digital?, Timi?oara
Perioada: 16 – 22 Iulie 2012

Tutori: Ionu? Anton (IDZ), Dana T?nase (IDZ), Irina Bogdan (T_A_I), Alex Cozma (F O R)
Organizatori: EDUKUBE (Zoran Popovici ?i Adriana Han?iu), F O R (Oana Simionescu ?i Alex Cozma), T_A_I (Irina Bogdan), IDZ (Ionu? Anton ?i Dana T?nase)
Cu particparea: Paul Popescu (Modulab)

Participan?i: Irina Acasandre, Roxana Bolo?, Agnes Brull, Simona Cojocaru, Drago? Cristian, Simina Dimcea, Simona Farca?, Anda Gheorghe, Smaranda Ghini??, Vlad Ig?ntescu, Ioana Iordan, Laura Iosub, Anda Jug?naru, Roxana Mirea, C?lin Negret, Roxana Pau, Andrei P?dure, Boris Peianov, Diana Poiana, Iulian Popa, ?tefan Prigoreanu, Luiza R?dulescu, Lauren?iu Stoian, Egyed Szabolcs, Ioan Emilian Veliciu

Sponsori principali: MONS MEDIUS, OAR Timi?
Sponsori: Atelier Print, Hostel Costel, Clearsign / Amulette

Credite foto ?i art: Alex Cozma, Oana Simionescu, Ionu? Anton, Zoran Popovici

n perioada 16 – 22 Iulie 2012 s-a desf??urat, n premier? n Timi?oara, workshopul de design parametric ?i fabrica?ie digital?: L?custe n Eter. Prin acest workshop s-a urm?rit experimentarea modului prin care tehnologiile de ultim? or? n proiectare ?i fabrica?ie pot genera schimb?ri n modul n care proiect?m, construim ?i percepem arhitectura.

Pe parcursul a celor ?apte zile de workshop, participan?ii au nv??at s? utilizeze tehnologiile digitale pentru a genera r?spunsuri n rela?ie cu un context dat. Ace?tia au folosit datele extrase din sit ca parametrii n cadrul procesului creator al obiectului de arhitectur?. Astfel, s-a urm?rit rela?ia dintre spa?iul incintei de pe strada M?r??e?ti num?rul 14, din Timi?oara, ?i metodele de proiectare parametric?. Provocarea test?rii tehnologiilor digitale a fost combinat? cu cea a sus?inerii comunit??ii coagulate n centrul uneia dintre incintele cartierului Cetate – spa?ii organice a c?ror efervescen?? a disp?rut n ultimii ani.

Legitimitatea folosiri uneltelor proprii mediului digital este dat? de capacitatea integrativ? a acestora, de abilitatea de a genera mai multe op?iuni ?i mai ales de a rela?iona to?i acesti parametrii ?i a-i traduce ntr-un obiect real. Prin intermediul tehnologiilor de fabrica?ie digital? obiectele virtuale, generate computa?ional, au fost materializate, mai nti la scar? mic?, pentru ca n final s? fie produse la scara 1:1. Folosind aceste tehnologii, participan?ii au integrat n procesul de proiectare bucle de feedback, care presupun realizarea fizic? a unor prototipuri, testarea acestora ?i reintegrarea rezultatului ca parametrii n proiect.

Workshopul a fost mp?r?it n trei etape, prima etap? desf??urndu-se ca o serie de prelegeri menite s? introduc? n tematica proiect?rii parametrice ?i a fabrica?iei digitale precum ?i o introducere n utilizarea software-ului de proiectare parametric? Grasshopper ?i a uneltelor sale de analiz? energetic? (Geco + Ecotect) ?i de simulare a for?elor fizice (Kangaroo). n urm?toarea etap? a workshopului, participan?ii au studiat rela?iile dintre parametrii geometrici ai sitului ?i un design de proces utiliznd simularea for?elor naturale. Cele cinci echipe de lucru au propus fiecare cte o instala?ie-r?spuns la tem?. Ultima parte a workshopului a fost dedicat? materializ?rii, utiliznd metode de fabrica?ie digital?, a prototipurilor propuse de c?tre grupurile de lucru. precum ?i realizarea la scar? 1:1 a dou? dintre cele cinci proiecte.

Rezultatele workshopului sunt,de fapt, urme materiale ale unui proces de lucru complet, care pleac? de la parametrii fizici transpu?i n mediul digital. Ace?tia sunt procesa?i n mod computa?ional genernd un obiect virtual, care apoi se rematerializeaz? prin intermediul tehnicilor digitale de fabrica?ie. Pe parcusul ntregului workshop participan?ii au avut parte de experien?e “hands-on” cu numeroase tehnologii de ultim? or?, utiliznd un scanner 3D open source (Kinect), printer 3d cu ABS open source (RepMan) dar ?i unelte de debitare cu control numeric (CNC Router ?i laser).
ntr-un timp relativ scurt au fost realizate machete printate 3D ale proiectelor, multiple variante de prototip ale componentelor la scara real? pentru testarea conceptelor, ?i dou? instala?ii finale la scar? 1:1.

Instala?ia de deasupra cur?ii – Aethereye (Agnes Br?ll, Simona Ileana Cojocaru, Vlad Adrian Ign?tescu, Diana Poian?, Lauren?iu Ioan Stoian) – cuprinde 320 de elemente conectate prin articula?ii flexibile, care, mpreun?, genereaz? un obiect scheletal, structural, cu propriet??i kinetice interesante ce ar fi putut genera un dialog ludic ntre public, sit ?i obiect. Datorit? timpului scurt de lucru, testarea componentelor n raport cu materialul folosit a trebuit oprit? n momentul g?sirii unei formule, aparent, func?ionale. n momentul finalizarii asambl?rii tuturor pieselor, instala?ia s-a dovedit a fi prea fragil? pentru a-?i putea ndeplini misiunea kinetic?. A r?mas ncremenit?, s? ne bucure prin prezen?? ?i jocuri de lumin?. Un obiect diafan, dac? privim spre cer, din curte, ?i sculptural n acela?i timp, dac? l admir?m de pe cursiv?.

Instala?ia Aethertube 4.7 (Andrei P?dure, ?tefan Prigoreanu, Anda Gheorghe, Cristian Drago?, Roxana Bolo?) – e conceput? s? animeze spa?iul casei de scar?. Pielea acesteia define?te un spa?iu interior principal, accesibil vizual de la baz?, precum ?i cteva plnii de orientare vizual? ?i direc?ional?. Parcursul sc?rii se transform?, dintr-un gest uzual, ntr-un eveniment. Textura triangulat? a suprafe?ei speculeaz? capacit??ile infinite ale tehnologiilor digitale prin generarea a peste 400 de piese diferite ?i asamblarea lor ntr-un puzzle tri-dimensional. Prin aceast? instala?ie s-au concretizat cteva repere teoretice discutate la partea de tutorial, respectiv, subdivizarea unei suprafe?e – generat? n dialog cu situl -, folosirea unui grid triunghiular aplicat ?i distorsionat n func?ie de curbura suprafe?ei, aplicarea unui design de element propriu pe acest grid. n teorie, nchiderea unei suprafe?e circulare prin piese u?or controlabile ?i numerotate ar fi trebuit sa func?ioneze, ns? ancorarea de tavanul foarte nalt, mpreun? cu fragilitatea materialului, au ncetinit foarte mult procesul de asamblare. Calit??ile instala?iei, chiar ?i nefinalizat?, au dus la formarea unui grup de voluntari ce o vor completa ulterior.

Mai multe informa?ii despre organizatori, participan?i, eveniment ?i instala?ii ve?i putea afla dac? accesa?i urm?toarele linkuri:
_Facebook: http://www.facebook.com/LacusteInEter
_Blog: http://lacusteineter.wordpress.com/
_Vimeo: http://vimeo.com/46297265
_Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=jfzzkXxvkz4 http://www.youtube.com/watch?v=-_p5h6O_SwQ&fb_source=message